Schválenou koncepciou oddlženia zdravotníctva štát okráda svojich veriteľov

Asociácia SK+MED trvá na oddlžení všetkých pohľadávok po lehote splatnosti bez kompromisov. Podmienky schválenej koncepcie oddlžovania MZ SR sú likvidačné a vytvárajú negatívny právny precedens v Európskej únii.

Schválená koncepcia oddlženia zdravotníctva okráda veriteľov štátu. Oddlženie podmieňuje
miliónové zľavy z dlhov, ktoré musia dodávatelia poskytnúť, ak sa budú chcieť do oddlženia
zapojiť. Navyše, koncept oddlženia rieši len čiastočne pohľadávky splatné ku koncu roka
2016.
Napriek tomu, že vláda aj parlament schválili celkový objem na oddlženie zdravotníckych
zariadení, realizovať sa má vo viacerých etapách a to počas niekoľkých rokov. To ekonomickú
situáciu dodávateľom výrazne zhoršuje.
Dlh nemocníc bol k 31.12.2016 až 650 mil. EUR, pričom koncept oddlženia počíta len s objemom
585 mil. EUR. Chýbajúcich 65 mil. EUR musia automaticky poskytnúť dodávatelia v podobe zliav
z istiny. Reálne tak prídu o vlastné peniaze, na ktoré majú nárok. Štát sa týmto krokom stáva
nedôveryhodným a nezodpovedným partnerom pre dodávateľov v zdravotníctve.
Navyše, oddlženie v prvom kole počíta s len 80 mil. EUR, pričom pokrýva len pohľadávky po
splatnosti do konca roka 2014. Takýto postup je v Európskej únii nonsens.
Zároveň, segment medicínskych technológií je v reťazci splatnosti pohľadávok na absolútnom
konci a práve títo dodávatelia sú najväčšími veriteľmi a zároveň sponzormi slovenského
zdravotníctva. Tento segment je jeden z najprísnejšie regulovaných aj z perspektívy
cenotvorby, absurdne práve títo dodávatelia sú viacnásobne diskriminovaní.
Dodávatelia medicínskych technológií ako jediní doplácajú na dlhoročnú nekompetenciu
zodpovedných a katastrofálnu finančnú situáciu slovenského zdravotníctva. Pre porovnanie,
Maďarsko dofinancováva zdravotníctvo každoročne, rovnako ako v Chorvátsku sú štandardne
dodávatelia oddlžení v plnej miere v zmysle zákona bez akýchkoľvek vynucujúcich ústupkov.
Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu sa budú brániť
právnymi nástrojmi voči nezákonnosti prijatej koncepcie. Niektorí z nich si už začali uplatňovať
svoje vlastnícke práva v plnej miere aj súdnou cestou – vrátane úrokov z omeškania a pokút.
Asociácia SK+MED zároveň podáva podnet aj na Európsku komisiu, kde upozorní aj na konanie
štátu v rozpore s ustanoveniami Smernice EÚ o boji proti oneskoreným platbám.