Komentár k indexu spotrebiteľských cien za máj

Inflácia spotrebiteľských cien v máji mierne zrýchlila. Medzimesačne vzrástli ceny o 0,2 % oproti aprílu, medziročný rast cien v máji stúpol na 1,1 % z aprílových 0,8 %, v súlade s našimi predpokladmi.

Rast cien dopravy a zdravotných služieb, čo boli doterajší hlavní ťahúni inflácie, mierne spomalil
na 3,9 % resp. 2,5 % medziročne. Na druhej strane zrýchlili ceny potravín, ktoré v máji rástli
tempom 3,5 % medziročne, oproti aprílovým 1,9 %. Za rastom cien potravín sú hlavne ceny citrusových
plodov. Ceny ovocia narástli v máji o 11,6 % medziročne. Potraviny sa zároveň stali najväčším
prispievateľom k inflácii a zvyšujú ju o 0,65 p.b. Naopak, brzdou inflácie zostávajú ceny bývania,
hlavne energií, ktoré infláciu znižujú o -0,45 p.b.
Zrýchlenie inflácie je čiastočne spôsobené bázickým efektom: máj a letné mesiace roku 2016 boli
mesiacmi s najvýraznejším poklesom cenovej hladiny. Preto očakávame, že v letných mesiacoch
bude inflácia na medziročnom porovnaní zrýchľovať a kulminovať okolo 1,5 %, aj keď medzimesač-
né rasty môžu byť relatívne nízke, v okolí 0,1 %. Priemer inflácie za rok 2017 by sa mal pohybovať
tesne nad 1 %.
Odhad Eurostatu o inflácii v eurozóne v máji mierne sklamal. Po veľmi sľubnom apríli, keď inflácia
dosiahla 1,9 % medziročne, klesla na májových 1,4 %. Ešte horšou správou je, že inflácia očistená
o ceny energií a jedla, ktorú sleduje ECB, klesla na 0,9 % z aprílových 1,2 %. Infláciu tlačia dole
najmä ceny tovarov, ktoré narástli iba o 0,3 %. Prudké zmeny tempa inflácie sú v eurozóne v jarných
mesiacoch bežné a sú spôsobené veľkonočnými sviatkami. Májovú úroveň inflácie teda považujeme
za smerodajnú. Zdá sa, že trvalá a stabilná inflácia blízko 2 % v eurozóne je stále v nedohľadne.
Napriek tomu, že inflácia spotrebiteľských cien je pod želanou úrovňou dvoch percent, existuje niekoľko
dôvodov na optimizmus. Prvým je, že inflácia je čiastočne tlačená dole regulovanými cenami
energií, pričom tento efekt by mal odznieť v roku 2018. Druhým dôvodom je, že aj keď ceny tovarov
rastú relatívne pomaly, ceny služieb, sú blízko želanej úrovne. Ceny služieb sú totižto silno previazané
s mzdami, teda rast cien služieb je spravidla aj rastom miezd zamestnancov.


Tibor Lörincz
Ekonomický analytik