Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január

Podľa očakávaní inflácia v januári zrýchlila a potvrdila svoj návrat do plusových úrovní. Ceny rástli +0,7 % medziročne.

Naposledy sme mali vyšší medziročný rast inflácie v septembri 2013, čiže pred približne 3,5 rokmi. K cieľu ECB, ktorý je tesne pod 2 %, máme však ešte dosť ďaleko. Hlavnými ťahúňmi inflácie boli ceny potravín (+1,4 %), zdravotníctva (+4,6%) a dopravy (+4,9%). Naopak, infláciu najviac tlmili ceny bývania (-1,9 %), hlavne ceny energií, ktoré boli najočakávanej- ším číslom. Dramatické zmeny cien elektriny, ktoré vzbudili mediálny záujem a viedli ku koncu pôsobeniu riadite- ľa ÚRSO, spôsobili veľký rozptyl v odhadoch. Odhady analytikov sa hýbali v rozmedzí -3% až +3%. Pravdu mali nakoniec analytici, ktorí odhadovali pokles, nakoľko ceny elektrickej energie podľa štatistického úradu klesli v priemere pre spotrebiteľov o -2,9 %. Je však otázne, či do dát štatistického úradu už stihli vstúpiť najnovšie ceny elektriny. Ceny plynu klesli o -1,6 %. Napriek poklesu cien energií, januárová inflácia prekonala naše očakávania, ktoré boli na úrovni +0,5 %. Zaujímavé bude sledovať ceny potravín v priebehu roka, v súvislosti so správami o slabších úrodách. V letných mesiacoch by inflácia mohla prekročiť hranicu 1,5 %, priemer za rok 2017 by mal byť tesne nad 1 %.

 

Tibor Lörincz Ekonomický analytik