Rada posúdila žiadosti o výnimky na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu

O udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu ôsmi vysielatelia.

So žiadosťou o výnimku sa na Radu obrátili len komerční vysielatelia; verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje programové okruhy udelenie výnimky nepožiadal. Na včerajšom zasadnutí Rada rozhodla o všetkých žiadostiach, ktoré jej boli doteraz doručené. V minulosti udelené výnimky sú platné do konca tohto roka.

 

Štyria vysielatelia požiadali Radu o udelenie plošnej výnimky, ostatní žiadali len o čiastočnú výnimku na dodržiavanie podielu nových slovenských hudobných diel. V rámci povinnosti vysielať jednu pätinu slovenských diel nie starších ako päť rokov udelila Rada výnimku vysielateľom rockovo zameraných rádií Rádio Anténa Rock, ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO, Radio One Rock a Radio One Retro a tzv. oldies rádií Rádio Vlna a Rádio Best FM. O udelenie tejto výnimky požiadal Radu aj vysielateľ stanice Rádio 7, jeho žiadosť však Rada zamietla. V prípade držiteľov licencií na vysielanie programových služieb Rádio Anténa Rock, ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO a Rádio Vlna ide len o čiastkové vyhovenie žiadosti, keďže Radu žiadali o celkovú výnimku, na základe ktorej by nemuseli dodržiavať stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vôbec. O rovnakú výnimku požiadal aj vysielateľ stanice Europa 2, jeho žiadosť však Rada komplexne zamietla.

 

Výnimky Rada vysielateľom udelila na obdobie roka 2018. Vysielatelia bez udelenej výnimky sú povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby odohrané medzi
6. hodinou ráno a polnocou.

 

 

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách

Žiadateľ

Slovenské diela

Nové slovenské diela

Rádio Anténa Rock

GES Slovakia, s.r.o.

žiadosť zamietnutá

udelená výnimka

ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO

Radio ON s.r.o.

žiadosť zamietnutá

udelená výnimka

Radio One Rock

RADIO ONE ROCK, s.r.o.

nepožiadal

udelená výnimka

Radio One Retro

RADIO ROCK, s. r. o.

nepožiadal

udelená výnimka

Rádio Vlna

CORPORATE LEGAL, s. r. o.

žiadosť zamietnutá

udelená výnimka

Rádio Best FM

Best FM Media spol. s r.o.

nepožiadal

udelená výnimka

Rádio 7

T.W.Rádio s.r.o.

nepožiadal

žiadosť zamietnutá

Europa 2

EUROPA 2, a.s.

žiadosť zamietnutá

žiadosť zamietnutá