Skupina ČEZ bude rozvíjať decentralizovanú energetiku na Slovensku prostredníctvom svojej dcérskej firmy ČEZ ESCO

ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, sa intenzívne zameria na rozvoj decentrálnej energetiky na Slovensku a bude prispievať k tomu, aby Slovenská republika dosiahla európskych cieľov týkajúcich sa energetických úspor a ekologizácie.

Zákazníkom z radov podnikov, miest, obcí a verejných inštitúcií ponúkne v spolupráci so slovenskými spoločnosťami kompletné riešenie energetických potrieb: dodávka komodity, modernizácia energetických hospodárstiev, inštalácia a prevádzka moderných nízkoemisných či bezemisných zdrojov a služby súvisiace s elektromobilitou a konceptom inteligentných miest.

 

V energetike prichádza doba generačnej obmeny. Veľké elektrárne v budúcnosti doplní rad malých decentrálnych výrobných zdrojov, ktoré vyrastú v mieste samotnej spotreby. Stojí za tým nielen európska legislatíva, ale aj technologický pokrok a požiadavky samotných zákazníkov, ktorí chcú ekologické a úsporné riešenia prispôsobené priamo ich konkrétnym potrebám,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČEZ Daniel Beneš. „Česká a slovenská energetika sa vyvíjali desiatky rokov spoločne a stoja pred nimi v súčasnosti rovnaké výzvy. Výzvam podobného charakteru čelí aj priemysel a mestá našich oboch krajín,“ dodal.

Európske štáty sa musia vyrovnať s čím ďalej tým náročnejšími požiadavkami na ekologickosť prevádzkovaných energetických zdrojov a sprísňujúcimi sa nárokmi na emisné limity. Zároveň bude potrebné plniť európske ciele týkajúce sa energetickej účinnosti, znižovania produkcie skleníkových plynov a navyšovania výroby z obnoviteľných zdrojov.

Spotreba energie sa má v Európe podľa cieľa stanoveného Európskou komisiou znížiť do roku 2030 minimálne o 30 percent (oproti scenáru business-as-usual). Výbory ITRE a ENVI Európskeho parlamentu ale predložili návrhy, ktoré predpokladajú ešte ambicióznejší cieľ: 35 alebo 40 percent. Podobne aj debaty o cieli, ktorý sa týka podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie, mieria k vyšším záväzkom, než doteraz schválených 27 percent. Práve decentrálna energetika stojaca na ekologickejšej výrobe, distribúcii a spotrebe pomôže naplniť tieto ciele a podporí tak pozíciu Slovenska medzi technologicky vyspelými krajinami.

Decentrálna energetika tú klasickú energetiku vo veľkom počte miest vhodne dopĺňa a niekde aj nahrádza, opiera sa o technologické inovácie a vytvára pracovná miesta s vysokou pridanou hodnotou,“ hovorí člen predstavenstva ČEZ Pavel Cyrani. „ČEZ už dávno nie je energetická firma opierajúca sa len o veľké elektrárne a bane. Naša dcérska spoločnosť ČEZ ESCO je v oblasti novej energetiky a týchto riešeniach jednotkou na českom aj stredoeurópskom trhu a chceme toto svoje know-how uplatniť aj na slovenský.“

ČEZ ESCO plánuje na slovenskom trhu rozvíjať projekty v oblasti decentrálnej energetiky, ktoré podporia plnenie európskych cieľov a záujmov Slovenskej republiky. Jedná sa napríklad o modernizáciu teplárenských systémov a výstavbu čistých zdrojov na výrobu elektriny a tepla, ekologizáciu verejnej aj súkromnej dopravy a renováciu systémov osvetlenia. Ďalšou formou sú projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde sa investícia spláca priamo z úspor garantovaných v zmluve.

Pre zákazníkov ako mestá a obce chceme tieto riešenia integrovať v rámci konceptu Smart City. Cieľom je posilniť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávok energií, zefektívniť mestské služby a zabezpečiť udržateľnú prevádzku budov a ekologickosť verejnej dopravy,“ dopĺňa generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Pre firemných zákazníkov ČEZ ESCO navyše zaisťuje energetické audity a poradenstvo, výstavbu rozvodných zariadení a lokálnych distribučných sústav alebo inštalácie vzduchotechniky.

ČEZ ESCO už na slovenskom trhu realizovala niektoré zákazky prostredníctvom svojich dcér. Spoločnosť ENESA napríklad v nemocniciach v Dunajskej strede, v Trebišove a Svidníku uskutočnila projekty komplexných energetických úspor formou EPC s celkovou ročnou garantovanou úsporou takmer 500 000 eur. Spoločnosť AZ Klima zas dodala vzduchotechnické jednotky napríklad pre haly tovární na výrobu automobilov Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

O Skupine ČEZ

Skupina ČEZ má 8 miliónov zákazníkov a trhovú kapitalizáciu 10 miliárd eur, čím sa v oboch kategóriách radí medzi desať najväčších energetík v Európe. Skupina sa skladá zo 124 spoločností a má takmer 27 000 zamestnancov. Pôsobí v Česku a na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2016 dosiahli 204 mld. korún a EBITDA 58 miliárd korún.

O ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dcérska spoločnosť ČEZ, ktorá komplexne pokrýva energetické potreby firiem, obcí a inštitúcií všetkých veľkostí, zabezpečuje dodávky komodít, energetické audity a energetické poradenstvo, externé dodávky tepla a elektriny, outsourcing prevádzky zákazníkových elektrických zariadení alebo výstavbu kogeneračných jednotiek a inštaláciu fotovoltaických elektrární. Je tiež dodávateľom služieb súvisiacich s verejnou a firemnou elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patria firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, KART a ČEZ Slovensko.

Roman Gazdík, hovorca ČEZ