Európska križovatka. Zložíme si ružové okuliare?

V časoch hybridnej vojny a platených ruských snáh o oslabenie dôvery v západné inštitúcie sa kritika dovnútra veľmi nenosí. Ale je to jediný spôsob, ako donútiť zodpovedných k zmene kurzu skôr než bude osud Európskej únie spečatený.

Výhody, ktoré nám toto spoločenstvo ponúka sú pragmatické a zatiaľ výrazne prevažujú nad nevýhodami. No mali by sme si zložiť ružové okuliare, inak nás z toho čo uvidíme začnú bolieť oči. A to už čoskoro.

Po udalostiach z posledných týždňov a mesiacov je jasné, že to, čo Slováci s nádejou hľadali na Západe, tam zrejme nie je. Vízia, že staré členské krajiny EÚ sú miesta, kde nacionalizmus ustupuje, kde sa presadili celoeurópske ideály a ľudia sa považujú za Európanov, sa postupne rozpadá.

Rast pravicového populizmu naprieč novými členskými krajinami v strednej Európe bol dlhodobo považovaný za znak slabej politickej kultúry a nízkeho sebavedomia po páde železnej opony. Mali sme sa postupne Západu priblížiť, aby sme sa tak ako oni, považovali za hrdú súčasť európskeho spoločenstva. Toho spoločenstva, ktoré prekoná národné rozdiely a bude pripravené na politickú integráciu, ktorá je nevyhnutná na zaistenie politickej a hospodárskej sily Únie.

Pri pohľade na krízu demokratických a liberálnych hodnôt naprieč starými krajinami EÚ je však vidieť, že to bolo iba zbožné prianie alebo priama ignorácia politickej reality Západu.

Brexit, francúzske a nemecké voľby, situácia v Katalánsku a po novom aj výsledok rakúskych volieb v podobe vlády ľudovcov a populistickej FPÖ nám dali za posledný rok jasné znamenie, že ani tradičné krajiny Európskej únie neprešli tou spoločenskou zmenou, ktorá sa očakávala od nás.

Hospodárska kríza, politická neschopnosť únie prevziať zodpovednosť a nárast spoločenských problémov sa aj na Západe prejavil tak ako v post-socialistických krajinách, nárastom nacionalizmu, nedôvery a populizmu.

To neznamená, že Slovensko nemá chcieť mať väzby so Západom, neznamená to ani, že sa máme otočiť na Východ. Znamená to, že diskusia, ktorú máme, musí byť vecná a oveľa triezvejšia než doteraz.

Čítajte ďalšie komentáre autora:

Tikajúca bomba slovenského školstva

Keď sa demokracia stáva najväčšou prekážkou európskej integrácie

Demokracia verzus Európska únia 3:1

Myšlienka ideologickej podpory európskej jednoty zlyháva a musí ju nahradiť pragmatizmus, v kombinácií s jasným zadefinovaním finálnej podoby EÚ, ktorá bude mať len toľko právomocí, ktoré nevyhnutne bude potrebovať.

V niektorých oblastiach to možno bude viac, v iných menej. V každom prípade sa sen o jednotnom politickom národe Európy nezaťaženom nacionalizmom starých čias rozpadáva. Čím dlhšie budú lídri v európskych inštitúciách trvať na presadzovaní svojho sna, tým viac budú vnútorné problémy EÚ narastať. A tým viac sa odkryje nielen neschopnosť európskych inštitúcií v snahe stať sa regionálnou alebo svetovou politickou silou, ale aj ich neschopnosť reakcií na nové formy interných výziev, ktoré idú proti jej samotným princípom.

Ohlušujúce ticho EÚ pri katalánskej kríze vyplývajúcej z nutnosti podpory Španielska ako členskej krajiny voči silnejúcemu regionálnemu separatizmu, poukazuje na jednu z mnohých slabín, ktorá sa začína naplno presadzovať.

Žiadne z riešení pre EÚ sa momentálne nezdá príliš lákavé. Buď sa EÚ skúsi postaviť mimo tradičné vplyvy národných štátov, zadefinuje sa principiálne a bude dúfať, že čo najviac štátov to bude rešpektovať, alebo sa podriadi vôli štátov a jednoznačne opustí snahy a politickú integráciu nad rámec nevyhnutných aspektov na fungovanie jednotného trhu. Inú alternatívu momentálne nemá.

A v kontexte slovenských diskusií o jadre to vyzerá tak, že jadro, ako si ho predstavujeme, bude mať tak málo krajín, že by to bolo politické fiasko, ktoré mohlo predstavovať finálny klinec do rakvy integračných procesov. Tieto novinky budú euro-idealistov bolieť. Ostáva len veriť, že aj oni si raz dajú dole tie ružové okuliare a budú schopní viesť tú diskusiu, ktorú Európska únia nevyhnutne potrebuje.

 

Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshop