Časovaná bomba menom školstvo

Sága slovenského školstva bola vždy o tom, kto mal hlavné slovo pri jeho riadení. Boli to boje medzi starou gardou - neschopnou a neochnotou docieliť pozitívne zmeny, a hŕstkou idealistov, ktorá to napriek všetkému nevzdávala.

Jeden minister vymieňal druhého, jeden nápad striedal druhý, ale vždy izolovane od najväčších slabín slovenského školstva. Tie sa vždy odsúvali na ďalší rok alebo ďalšiu vládu. Najväčšie výzvy platov učiteľov a odlivu mozgov do zahraničia si vyžadovali priveľké zásahy do systému. Mohli ohroziť pozíciu tých záujmových skupín, ktorým tento stav dlhodobo buď priamo vyhovoval, alebo aspoň neprekážal.

Hlavným dôsledkom tohto vývoja bol fakt, že pozícia ministra školstva nebola považovaná za významnú z hľadiska koncepcie rozvoja, ale maximálne za pozíciu na udržanie stability systému ako takého.

Tento stav však došiel do bodu, kde nám hrozí, že začneme naplno oberať plody tohto prístupu. Slovenské školstvo cez svoje nízke mzdy nedokáže prilákať ľudí na cestu učenia. Slovensko musí prosiť svojich starých učiteľov, aby odložili odchod do dôchodku, lebo na ich miesto sa nikto nehrnie.

Čoskoro tento nedostatok učiteľov naberie taký rozmer, ktorý priamo ochromí možnosti žiakov rozvíjať sa v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a v ktorých majú najväčšiu šancu uspieť. Buď to budú ich rodičia trpieť, alebo odídu niekde, kde ich deti dostanú lepšie vzdelanie. V každom prípade bude dopad pre Slovensko veľmi negatívny.

Spolu s odlivom najschopnejších študentov na zahraničné vysoké školy nám na Slovensku chýba pochopenie nových ekonomických výziev, na ktoré musí školstvo vedieť reagovať. Revolúcia s názvom Priemysel 4.0 zrejme vo veľkom transformuje pracovný trh a zautomatizuje veľkú časť priemyeslných odvetví. Zvýši sa dopyt po IT odvetviach a zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou.

Čítajte ďalšie komentáre autora:

Sever proti juhu. Trump rozdúchal vojnu amerických ideových svetov

Ekonomický kolaps venezuelského socializmu v priamom prenose

Slovenské stredné a vysoké školy nemajú koncepciu ako sa k týmto zmenám postaviť a do ktorých odvetví školstva investovať. Bez rýchlej reakcie na tieto výzvy bude slovenské školstvo nielen naďalej stagnovať, ale aj upadať v porovnaní s ostatnými krajinami v našom okolí.

Stav školstva v každej krajine je znakom toho, ako vie daná krajina využiť potenciál svojho obyvateľstva. Štátom riadené školstvo je na Slovensku plne zodpovedné za slabý rozvoj túžby detí vzdeľávať sa a rozvíjať v oblastiach, ktoré majú budúcnosť. Slabé odmeňovanie učiteľov a slabý rozvoj osobnej zodpovednosti v oblasti školstva vedú k stavu, ktorý treba riešiť.

Napríklad cez osobné účty študentov a motiváciu hľadieť na vzdelávanie ako na investíciu do budúcnosti. Zmena postoja od pasívneho prijímateľa k pozícií aktívneho klienta, ktorý chce za svoje peniaze kvalitu, môže zmeniť zmýšľanie ľudí a nasmerovať ho správnym smerom.

Bez toho Slovensko narazí na situáciu, kde mu táto časovaná bomba vybuchne. Ale nikto nebude môcť tvrdiť, že to bolo bez varovania.

 

Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope