Novým členom predstavenstva sa stal Johannes Schuster

Od 1. júla sa novým členom predstavenstva Tatra banky stal Johannes Schuster, ktorý prevzal zodpovednosť za oblasť riadenia financií a treasury.

Johannes Schuster absolvoval Univerzitu v Linzi, ekonómiu a spoločenské
vedy, a Univerzitu vo Viedni. Pán Schuster strávil takmer 25 rokov s
rakúskou bankou Raiffeisen Banking Group, začínal v
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (Linz), následne sa kariérne presunul
do Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB, Viedeň) a nakoniec pôsobil
v Raiffeisen Bank International (RBI), ktorá je hlavným akcionárom Tatra
banky. Má bohaté riadiace skúsenosti v takmer všetkých oblastiach
moderného bankovníctva, najmä v oblasti financií, treasury, risku,
retailového bankovníctva a marketingu.
„Tatra banka je jednou z najlepších a najúspešnejších bánk na Slovensku a v rámci skupiny RBI.
Z pohľadu inovácií je dokonca priekopníkom v celom regióne strednej a východnej Európy. Som
hrdý, že som dostal možnosť stať sa súčasťou výnimočnej banky s excelentnými zamestnancami
a so zameraním na klienta, aké som nikdy predtým nevidel,“ vyjadril sa pri tejto príležitosti
Johannes Schuster.
"Som veľmi rád, že náš tím obohatil človek s tak veľkou skúsenosťou, odhodlaním, manažérskou a
profesionálnou silou," uviedol Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra
banky.


V súčasnosti má Tatra banka sedem členov predstavenstva:
Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bernhard Henhappel, člen predstavenstva
Marcel Kaščák, člen predstavenstva
Natália Major, členka predstavenstva
Vladimír Matouš, člen predstavenstva
Peter Matúš, člen predstavenstva
Johannes Schuster, člen predstavenstva