Hintoš pre Biztweet: Odvážni manažéri museli odísť

Majitelia U.S.Steel Košice využívajú nečinnosť slovenského manažmentu. Zopár odvážnych slovenských manažérov, ktorí mali svoj názor na iné postupy a rozhodnutia, museli z fabriky odísť, medzi nimi aj štatutár, ktorý je podpísaný na Memorande o porozumení. Šéf odborov U.S.Steel Košice o aktuálnom dianí v železiarňach v rozhovore pre Biztweet.

 

Biztweet: Zástupcovia korporácie začínajú pripúšťať, že košický závod predávajú. Formulujú to však ako bežnú vec, záujem bol vraj stále a vyjednávanie o eventuálnom predaji je vraj normálnou obchodnou praxou. Ako to vidíte vy?

Mikuláš Hintoš: Od minulého roka nám bolo známe, že tak, ako v roku 2012, aj teraz boli košické železiarne ponúknuté na predaj. Hľadá sa najbonitnejší kupec, čo je hlavné kritérium. Pravdepodobne zodpovední manažéri podpísali dohodu o mlčanlivosti z dôvodu obchodného tajomstva, čo je z ich pohľadu asi bežnou praxou. Avšak v pozícii zástupcov zamestnancov máme v súčasnosti omnoho menej informácií, ako v uvedenom roku 2012, čím sa vytráca dôveryhodnosť sociálnych partnerov.

Biztweet: Ako je možné, že majitelia továrne otvorene priznávajú predaj továrne, no košický manažment stále akékoľvek jednania odmieta?

Mikuláš Hintoš: Košický manažment si musel osvojiť takýto postup, a preto logicky odmieta hovoriť o predaji. Je všeobecne známe, že ani v tomto procese, ba ani v iných rozhodnutiach, ktoré by boli na prospech podnikania, nezohral slovenský manažment svoju dôležitú úlohu a stal sa iba vykonávateľom často nezmyselných rozhodnutí. Zopár odvážnych slovenských manažérov, ktorí mali svoj názor na iné postupy a rozhodnutia, museli z fabriky odísť, medzi nimi aj štatutár, ktorý je podpísaný na Memorande o porozumení.

Biztweet: Čo hovorí etický kódex o komunikácii vo firme. Smie sa vedenie otázke vyhýbať, prípadne odborom zatajovať informácie?

Mikuláš Hintoš: Predaj podniku bol klasifikovaný ako dôverná informácia. Vo všeobecnosti platí, že komunikovať s inštitúciami z externého prostredia, alebo poskytovať informácie tretím osobám, je poverený útvar riaditeľa pre vonkajšie vzťahy a niektorí oprávnení zamestnanci. Taktiež etický kódex uvádza, že externá komunikácia o korporátnych  informáciách pre média a širokú verejnosť patrí do zodpovednosti útvaru riaditeľa pre vonkajšie vzťahy.

Biztweet: Ako to, že vedenie v Košiciach doteraz klame alebo zatajuje informácie nielen médiám, ale dokonca slovenskej vláde , voči ktorej má záväzky?

Mikuláš Hintoš: Podpísané memorandum v roku 2013 zakladá povinnosť vláde a vedeniu spoločnosti stretávať sa trikrát ročne a vzájomne sa informovať o dôležitých udalostiach, o podmienkach v oceliarenskom priemysle a ako zlepšiť podnikateľské prostredie na  Slovensku. Podľa vyjadrenia top manažmentu uvedené pracovné stretnutia prebiehajú, preto vláda musí mať dostatok informácií.

Viac o situácii v Košiciach:

Odbory U.S.Steel Košice: Vedenie šíri klamstvo a zodpovednosť nesú Slováci

Američania odídu? Třineckí oceliari podali ponuku na prevzatie U.S.Steel Košice

Zanechajú Američania pachuť? Nebolo by to prvýkrát

Biztweet: Aká je atmosféra medzi zamestnancami, čomu veria?

Mikuláš Hintoš: Zamestnanci sú v danej situácii zmätení, keď manažment tvrdí, že nič sa nedeje, o žiadnom predaji nevieme a mediálne správy nekomentujeme, ktoré však hovoria o niečom inom. Bolo by namieste povedať, že vyhodnocujeme ponuky a po ich skončení budeme o výsledku informovať. Naviac je tu nová skutočnosť, keď nový americký prezident prisľúbil výhodnejšie podmienky firmám, ktoré budú podnikať doma, a nie za hranicami. To všetko v tomto kontexte zvažujeme a následne sa rozhodneme. Toto by bol férový prístup k zamestnancom, ktorí už pár rokov prispievajú k dobrým hospodárskym výsledkom celej korporácie.

Biztweet: Keď americký investor do Košíc prichádzal, všetci, vrátane odborov si pochvaľovali prístup nového majiteľa, serióznosť, či komunikáciu. Ako to vnímate teraz?

Mikuláš Hintoš: Keď americký investor do Košíc prichádzal, zdôrazňoval dôležitú vec. Fabrika, to nie sú iba konštrukcie hál, dnes už mnohé s deravou strechou, to nie sú iba výrobné zariadenia, ktoré potrebujú investície, a to nie je iba infraštruktúra s nefunkčným hlavným mostom, ale sú to predovšetkým ľudia, čiže zamestnanci. Dnes sa tento pohľad stáva druhoradým a dôležité je čo najviac usporiť, samozrejme aj na zamestnancoch, najviac zarobiť za každú cenu a všetko zarobené posunúť tam, kde to podľa rozhodnutia najviac chýba. Fabrika na mnohých miestach chátra. Takto to vnímame v súčasnosti spolu so zamestnancami.

Čítajte aj:

SULÍK: PROGRESÍVNE SLOVENSKO BUDE ĽAVICOVÁ STRANA S POZITÍVNYM POSTOJOM K MIGRANTOM, TEDA PRESNÝ OPAK SAS

Biztweet: Kritika dopadá aj na nenaplnené investičné plány. Splnila továreň investičné záväzky?

Mikuláš Hintoš: Nepoznáme detailne investičné plány, ani dlhodobú stratégiu pre tento podnik. Ak by bola vypracovaná, bola by aj medzi zamestnancami zverejnená a známa. Investície prebiehali predovšetkým do nových BAT technológií, aby sme splnili kritériá EÚ v oblasti ekológie a environmentu. Veľký deficit je v investíciách pri obnove zariadení, a to výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Medializované informácie pripomenuli verejnosti, že  na Slovensku  je niekoľko automobiliek a ďalšia je vo výstavbe a náš podnik ich nedokáže uspokojiť požadovaným sortimentom. Takže áno, je tu obrovský priestor na nové investície.

Biztweet: Zdá sa, že posledným, kto o kúpe vyjednáva je čínska Hesteel. Ako vnímate tohto investora?

Mikuláš Hintoš: O uvedenom investorovi sme sa dozvedeli z prístupných správ na webe. Je to druhý najväčší výrobca ocele na svete. Čiastočné informácie máme od kolegov zo srbských železiarní v  Smedereve, ktoré donedávna boli súčasťou U.S.Steel. Vo fabrike, ktorá neustále vykazovala stratu, začali Číňania investovať a zvýšili zamestnanosť. Ďalšie informácie si zhromažďujeme, aby sme boli v prípade potreby pripravení na vstupné konzultácie s novým investorom, ak to bude aktuálne. Sme presvedčení, že potrebnými investíciami sa tento podnik môže stať dynamicky sa rozvíjajúcim, ktorý zabezpečí ľuďom prácu a dobré finančné ocenenie. Zamestnancom môže byť jedno, kto uvedené kritéria naplní.

Biztweet: Je pomerne jednoznačné, že Číňania budú v prípade ich príchodu škrtať pracovné miesta. Ako to vnímate a vidíte nejaké východisko?

Mikuláš Hintoš: Nehovoril by som o jednoznačnosti a škrtaní pracovných miest. Aj v súčasnosti sú vo výrobných prevádzkach stále pracovné miesta nedoplnené, čo je súčasťou úspor nákladov na pracovnú silu. Nový investor bude musieť dodržiavať slovenskú legislatívu, do ktorej patrí aj dohodnutá kolektívna zmluva platná do roku 2020. Je v nej záväzok, že sa zamestnávateľ počas jej platnosti zdrží hromadného prepúšťania, ako aj prepúšťania z organizačných dôvodov, okrem prípadov, keď zamestnanec odmietol ponuky voľných pracovných miest. Takže prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov musí byť zachovaný. Znížiť zamestnanosť pod túto úroveň, by znamenalo zo súčasného podniku urobiť polo podnik a tu je priestor pre vládu, aby takýto scénar nedovolila. Sme toho názoru, že vykonávať niektoré činnosti vlastnými zamestnancami a nie dodavateľsky  je krok k väčšej efektivite a vyššej zamestnanosti.

 

 

 

Biztweet

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb