Kmotrík chce na mieste štadióna v Petržalke stavať stovky bytov

Developer RV Development, za ktorým stojí veľkopodnikateľ Ivan Kmotrík plánuje v Petržalke stavať nové byty. Oprášil projekt sídliska, ktoré mu v minulosti zakázali

Developer RV Development, za ktorým stojí veľkopodnikateľ Ivan Kmotrík plánuje v Petržalke stavať nové byty. Oprášil projekt sídliska, ktoré mu v minulosti zakázali.

„Situovanie zmiešanej zástavby občianskej vybavenosti (administratívnej budovy, bytových domov s podstavanou občianskou a technickou vybavenosťou) dáva predpoklad stále živého organizmu vo vytvárajúcom sa celomestskom centre. Naviac aplikovaním vybavenosti celomestského a nadmestského významu sa akcentuje hodnota daného priestoru s cieľom posilnenia mestotvornosti,“ vyzdvihuje projekt predkladateľ dokumentu „Green Park“ na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Celkovo 221 bytov, 206 apartmánov, a parkovisko pre viac ako tisíc áut chce developer začať stavať na jar budúceho roka. Hotový si trúfa byť v decembri 2018.

RV Development Ivanovi Kmotríkovi staval v minulosti aj projekty Radničné námestie a Račany

 

Územie projektu sa nachádza v severnej časti Petržalky. Hranicu riešeného územia tvorí zo západu Krasovského ulica, z juhozápadu novo vybudovaná komunikácia medzi Krasovského a Jantárovou cestou, z juhu Jantárová cesta, z východu Starý most a zo severu Viedenská cesta.

„Dotknuté pozemky sú v súčasnosti bez funkčného využitia, v minulosti sa využívali ako športový areál s futbalovým štadiónom. Futbalový štadión, už nespĺňal poţiadavky UEFA a SFZ na prevádzku z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Prevádzka futbalového štadiónu bola ukončená a majiteľ objekty štadiónu demontoval a odstránil. Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by zrejme zostalo určitý čas v stave v akom sa nachádza v súčasnosti, teda v stave dočasne nevyužívanom, s trávnatým porastom, lemovaným vzrastlými drevinami, bez stavebných objektov, bez nárokov na energie, vodu, statickú dopravu, bez zdrojov odpadových a splaškových vôd, emisií, hluku, zaťaženia územia súvisiacou dopravou a bez nárokov na zamestnancov,“ uvádza investor.

Čítajte aj:

Polyfunkčné centrum Einsteinova dostane novú tvár

Metropoly brzdia projekt národných futbalových štadiónov. Inde ide všetko podľa plánu

Ostane Petržalka bez futbalu? Po Kmotríkovej Artmedii končí aj FC Petržalka

--

Štadión, ktorom zaznamenala historické úspechy Artmedia Petržalka zbúral práve jej majiteľ Ivan Kmotrík. Na jeho mieste chcel stavať nové sídlisko už v minulosti. Hlavné mesto však výstavbu podmienilo tým, že investor musí postaviť futbalový štadión v inej časti Bratislavy. Tento problém sa teraz pre Kmotríka vyriešil plánom výstavby Národného futbalového štadióna sám.

RV Development Ivanovi Kmotríkovi staval v minulosti aj projekty Radničné námestie a Račany. Patrí do skupiny Grafobal Group.

 

Redakcia