Kremský: Predpokladám, že vláda vydrží najviac dva roky

Vítame plán zrušenia daňových licencií, aj keď rok 2018 je málo ambiciózny, bolo by lepšie urobiť tak hneď od roku 2017, nerozumieme prečo to vláda odsúva. Predpokladám, že vláda vydrží najviac dva roky a v prípade ekonomickej, sociálnej alebo migračnej krízy sa rýchlo rozpadne. Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Kremský pre biztweet

Vítame plán zrušenia daňových licencií, aj keď rok 2018 je málo ambiciózny, bolo by lepšie urobiť tak hneď od roku 2017, nerozumieme prečo to vláda odsúva. Takto sa dopady prejavia až v rokoch 2019-20, teda ich reálne pocíti až budúca vláda. Predpokladám, že vláda vydrží najviac dva roky a v prípade ekonomickej, sociálnej alebo migračnej krízy sa rýchlo rozpadne. Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Kremský pre biztweet

Biztweet: Nová vláda sľubovala počas jej tvarovania veľké zmeny vo vzťahu k podnikateľom. Naplnilo to programové vyhlásenie vlády?

Peter Kremský: Programové vyhlásenie je pomerne všeobecné, obsahuje veľa silných vyhlásení a málo praktických, merateľných opatrení. Málo sa venuje podnikateľskému prostrediu, ktoré je určujúce pre rast ekonomiky a rozvoj ekonomicky slabých regiónov.

Celkovo to možno zhodnotiť tak, že aj tých pár konkrétnych opatrení, ktoré sú v ňom uvedené, vyznieva dosť polovičato a nejde o žiadne radikálne reformy, ktoré by mohli Slovensko posunúť výrazne dopredu. Skôr ide o kozmetické zmeny, ktoré môžu o niečo zmierniť škody na podnikateľskom prostredí, ktoré bývalá vláda za posledné štyri roky napáchala.

Biztweet: Čo sú najvačie pozitíva programového vyhlásenia vlády?

Peter Kremský: Oceňujeme plány ako boj proti korupcii, rozvoj regiónov, definovanie Stratégie hospodárskej politiky, príprava Zákona o malých a stredných podnikoch, podpora moderného priemyslu, vedy a výskumu, digitalizácie verejnej správy a podobne. Dúfajme, že to neskončí iba pri rečiach, ako sa to často stalo počas posledných štyroch rokov.

Vítame plán zrušenia daňových licencií, aj keď rok 2018 je málo ambiciózny, bolo by lepšie urobiť tak hneď od roku 2017, nerozumieme prečo to vláda odsúva. Takto sa dopady prejavia až v rokoch 2019-20, teda ich reálne pocíti až budúca vláda. Je to dobrý krok, pretože daňové licencie v súčasnej podobe sú prakticky daň zo straty alebo výpalné voči malým podnikateľom. Ich cieľom je postihnúť živnostníkov, ktorí pre drastické znevýhodnenie živnostenského podnikania po roku 2012 prešli na podnikanie cez s.r.o..

Vítame aj zníženie dane z príjmov právnických osôb, aj keď by sme skôr uvítali pokles na úroveň, kde by bolo Slovensko konkurencieschopné s okolitými krajinami, s ktorými súperí o nové investície v priemysle, službách, bankovníctve a technológiách. Takáto úroveň by bola na 17-18 percent, zatiaľ má Slovensko najvyššiu daň z príjmov právnických osôb v okolí s výnimkou Rakúska. Podľa nášho názoru dane z príjmu nemajú byť ťažiskové pre príjmy štátneho rozpočtu, mali by to byť skôr dane zo spotreby, teda DPH a spotrebné dane, ktoré by sa mali vyberať účinnejšie.

Vítame aj zámer vlády zvýšiť paušálne náklady pre živnostníkov, pomôže im to zjednodušiť podnikanie, naša predstava je zvýšiť to na úroveň 40-60 percent podľa typu podnikania plus zvýšiť maximálnu úroveň paušálu aspoň na dvojnásobok, ale radšej ho neobmedzovať. Zamedzí to napríklad obchodovaniu  s bločkami, umelému vytváraniu nákladov, ktoré je často spojené s podvodmi na DPH.

Ešte lepšie by však bolo zavedenie paušálnych odvodov a dane pre malých živnostníkov a ich oslobodenie od vedenia účtovníctva do ročného príjmu napríklad 50-tisíc eur. Umožní to rozvoj podnikania, remesiel, samozamestnávania a sebestačnosti najmä v ekonomicky slabých regiónoch, podobne ako to bolo v rokoch 2002-3 po zavedení paušálnej dane pre živnostníkov. Prinieslo by to rozvoj a zlacnenie služieb živnostníkov najmä pre domácnosti, či malé a stredné firmy, ktoré sú nedostatkové a ktoré si takéto firmy nedokážu samy zabezpečovať.

Biztweet: Kritika zo všetkých strán smeruje k nejasnej formulácii vyhlásenia. Vysvetľujete si to tlakom na jeho čo najrýchlejśie sformovanie, alebo ozajstnou neschopnosťou dohodnúť sa na konkrétnych riešeniach?

Peter Kremský: Pri nejasnej formulácii je často len vecou subjektívneho posúdenia, či sa zámer splnil alebo nie. Od programového vyhlásenia vlády sa nám to však zdá alibistické, že sa vzdalo väčšiny merateľných opatrení, pretože len jasné plánovanie a meranie výsledkov a z toho plynúca, vykázateľnosť vlády môže Slovensko posunúť dopredu. Tlak na rýchle sformovanie koalície a novej vlády bol navyše nezmyselne vysoký, keďže sa krajina nenachádza vo vojnovom stave ani neprebieha žiadna živelná katastrofa.

Biztweet: Vláda chce nadviazať na podľa jej slov pozitívny vývoj podnikateľského prostredia v minulom vládnom období. Je to dobrá, alebo zlá správa?

Peter Kremský: Vláda hovorí o kontinuite, chystá sa „pokračovať v podpore hospodárskeho rozvoja“, posledné štyri roky však podnikatelia pociťovali zhoršovanie podnikateľského prostredia, korupcie, súdnictva, nárast byrokracie a štátneho aparátu, takže ak by to malo pokračovať, budúcnosti by sme sa museli obávať.

Biztweet: Napriek polemikám musí každý kritik uznať, že došlo k niektorým výrazným kompromisom zo strany politického hnutia Smer-SD. Mám na mysli napríklad zrušenie daňových licencií, ktorých kritiku premiér v predošlých rokoch s ostrými útokmi voči oponentom odmietal. Kde vidíte ďalšie pozitívne kompromisy?

Peter Kremský: Smer začal hovoriť o zlepšovaní podnikateľského prostredia, otázka je či si konečne uvedomil, že z krajiny vyháňa ľudí, ktorí ju živia a že to prehnal s ich dusením, alebo je to len pokus upokojiť nespokojných voličov po katastrofálnom volebnom výsledku a napriek sľubom bude pokračovať v politike zhoršovania podnikateľského prostredia.

Biztweet: Naopak, čo sú najhoršie signály programového vyhlásenia vlády smerom k podnikateľskému prostrediu?

Peter Kremský: Je škoda, že sa záväzok dosiahnutia vyrovnaného štátneho rozpočtu posunul z roku 2018 na 2020, v čase silného ekonomického rastu by malo mať Slovensko vyššie ambície, podobne ako v počte vytvorenia nových pracovných miest a poklesu nezamestnanosti.

Zlý signál je aj ignorovanie potreby výrazných reforiem, ktoré by mohli zlepšiť konkurenčnú schopnosť Slovenska, ignorovanie zlého stavu vzdelávania, nedostatku kvalitných pracovných síl, posilňujúceho sa odchodu mladých ľudí do zahraničia, nefungujúceho súdnictva a prokuratúry, korupcie a klientelizmu a podobne.

Čítajte aj:

Pavol Múdry: Neodpovedať či utekať pred novinármi je nedôstojné

Krzysztof Jurgiel: Kríza mliečneho trhu je fakt

Sulík pre biztweet: S Kotlebom sme po voľbách komunikovali jedenkrát

--

Biztweet: Čo podľa Vás vláda zanedbala, na čo zabudla pri formovaní jej priorít?

Peter Kremský: Spomínané body – radikálne reformy podnikateľského prostredia, vzdelávania, trhu práce...

Biztweet: Čo by mala vláda spraviť pre malých podnikateľov a živnostníkov?

Peter Kremský: Pre MSP je dôležité čo najväčšie zjednodušenie podnikania, zníženie daňového a odvodového zaťaženia, boj proti korupcii a klientelizmu, sfunkčnenie súdnictva a prokuratúry.

Biztweet: Na aké problémy naráža malý či stredný podnikateľ takpovediac dennodenne?

Peter Kremský: Najmä na byrokraciu, nezmyselné zákony a smernice, neplatičstvo, korupciu a klientelizmus.

Biztweet: Čo by mohlo byť z hľadiska aktuálneho zloženia vlády v reálnych silách garnitúry v nasledujúcom 4ročnom období? Samozrejme mám na mysli podnikateľské prostredie..

Peter Kremský: Urobiť môžu veľa, ale keďže ide o nerovnomernú zmes sociálnych demokratov, národných socialistov, liberálov a centristov so silným oligarchickým pozadím, predpokladám, že skutočné výsledky budú mizivé a takmer nemerateľné. Predpokladám, že vláda vydrží najviac dva roky a v prípade ekonomickej, sociálnej alebo migračnej krízy sa rýchlo rozpadne. Politikov tejto vlády spája skôr potreba udržať sa pri moci, nie ambícia zlepšiť život občanov Slovenska a dať krajine lepšiu budúcnosť, nájsť riešenia na zlepšenie jej prosperity.

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb