Bratislava na Hlavnú stanicu rezignovala. Počká na zánik zmluvy

Investor Transprojekt je v projekte Hlavnej stanice stále nečinný. Bratislava zrejme počká na vypršanie zmluvy

Roky polemík, obratov, prísľubov zlepšenia, no len minimálne výsledky. Bratislavská Hlavná stanica je aj napriek neustálym prísľubom investora a predstaviteľov hlavného mesta v nevyhovujúcom stave.

Odpad, špina, zápach a nevábny architektonický počin sú hlavnou vlakovou stanicou pre civilných pasažierov v republike i dnes, a to hlavne pre nečinnosť realizátora projektu - spoločnosti Transprojekt. Firma doposiaľ projekt reálne nespustila a zdá sa, že tak ani neplánuje urobiť. Pochopilo to už aj vedenie Bratislavy.

"Čo sa týka projektu Hlavnej stanice, vyzvali sme investora na dodržanie zmluvy a zrealizovanie projektu. Zmluva s investorom vyprší v decembri roku 2016 a v prípade, že investor projekt nepostaví, zmluva skončí samovoľne a vyhlásime novú medzinárodnú súťaž,“ hovorí pre biztweet primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Keďže investor projektu nevykonal ani základné úpravy prostredia okolo Hlavnej stanice, magistrát vyčlenil z rozpočtu mimoriadne prostriedky na vlastné úpravy. „V rámci mestského projektu revitalizácie predstaničného námestia sme vymenili asfaltové povrchy na cestách, chodníkoch a nástupištiach, osadili sa nové obrubníky, pribudli bezbariérové úpravy nájazdov na chodníky. Námestie bolo doplnené novým mobiliárom, odpadkovými košmi, kvetináčmi a lavičkami. K estetickejšiemu výrazu námestia prispela nepochybne aj výsadba zelene, presvetlenie stromoradia, ale aj odstránenie nelegálnych reklamných plôch a vyčistenie povrchov od grafitov,“ vymenúva zlepšenia za mestské peniaze Ivo Nesrovnal.  

Bratislava sa dohodla aj s dopravcami a optimalizovala tiež organizáciu dopravy. Stredové parkovisko bolo zúžené, čím vznikol nový pruh pre odstavené vozidlá MHD. Na zmenu si zvykajú aj taxikári, ktorí musia parkovať v spodnej časti námestia.

--

Čítajte aj: 

Na Fortischem podali exekúciu. Firma sa bráni

Poór sklárne v Poltári neplánuje. O dotácii však mlčí

Štát peniaze od Rattaja nemá. NCHZ stále čerpajú nepovolenú pomoc

Trnkova lekcia pečenia s Kočnerom smeruje do rúk banky. Glance House ide do konkurzu

--

Ruku k dielu mal priložiť aj Transprojekt. Pri príprave mestského projektu revitalizácie predstaničného námestia mal investor zabezpečiť odstránenie nahromadeného odpadu a vyčistenie prenajatých pozemkov pri Hlavnej stanici, konkrétne vyčistenie oploteného priestore prístupného zo Žabotovej ulice. K odstráneniu odpadu z tohto priestoru však nedošlo. Mesto preto zrejme iba prečká rok do skončenia platnosti aktuálnej zmluvy s Transprojektom. Ten však už teraz naznačuje, že vypovedanie zmluvy nenechá prejsť bez obštrukcií. 

 

 

Fotozdroj: CC/wikimedia.org